Informatie voor Professionals

 • Hoe versterk je motivatie bij een leerling?
 • Hoe vergroot je een gevoel van eigen verantwoordelijkheid bij een leerling?
 • Hoe bespreek ik zorgen met een leerling zonder een verwijt te maken?
 • Hoe ga ik om met verschillen in behoeften en wensen van leerlingen?
 • Hoe maak ik samen met de leerling een plan van aanpak die aansluit bij de leerling?
 • Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen van een leerling?
 • Welke invloed heeft mijn eigen handelen op het gedrag van een leerling?
 • Hoe mediteer ik tussen twee leerlingen in conflict, dat hun zelfinzicht vergroot en behoeften van de ander duidelijk wordt
 • Hoe geef ik een driehoeksgesprek tussen leerling, ouder en leerkracht vorm?

Aanbod voor jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en onderwijs
Tuathi ondersteunt professionals met advies en trainingen op de aandachtsgebieden communicatie waaronder het driehoeksgesprek op school tussen leerling, ouder en leerkracht, werken met de meldcode en signaleren van (on)veiligheid, trauma en traumasensitief werken, zorgcoördinatie en in gesprek met het kind. 
Dit doe ik middels inspirerende, interactieve interventies waarbij theorie wordt vertaald naar jullie praktijk. Ik verzorg dit voor professionals en vrijwilligers die werken met mensen met als specialisatie kwetsbare doelgroepen.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: 

 • Hoe voer ik een zorgen- en krachtenanalyse uit?
 • Waarom communiceren we zoals we communiceren; stress begrijpen
 • Waarom we wel of niet veranderen; motivatie begrijpen
 • Waarom we doen zoals we doen; motivatie vergroten
 • Hoe we omgaan met emoties tijdens het gesprek; meta-communicatie
 • Hoe we zorgen delen; zorgverkennend gesprek
 • Hoe we grenzen stellen; grensstellend gesprek
 • De betrokkenen weet je te motiveren en in zijn kracht te zetten
 • Emoties van zichzelf en de klant hanteren tijdens het gesprek
 • Aan de klant een objectieve en concrete beschrijving van het waargenomen gedrag geven
 • Zorgen delen met de betrokkenen
 • Betrokkenen toeleiden naar hulp
 • Hoe stel ik samen met ouders en/of kind een werkbaar actieplan op?

Een training is modulair opgebouwd uit gesprekstechnieken en vaardigheden waarmee je communicatie effectief, samenwerkingsgericht en resultaatgericht in kunt zetten. Afhankelijk van jullie leerwensen kun je één of meer modules volgen. Het niveau van de training wordt afgestemd op de gesprekstechnieken die je nodig hebt in je werk en de leerwensen van de deelnemers. De training is interactief, altijd maatwerk, waarbij de transfer naar de eigen praktijk centraal staat. 

Training 1Gezin1Plan1Regisseur
Aan proffesionals die zorgcoordinatie leveren biedt ik de training 1Gezin1Plan1regisseur aan. Tijdens deze training wordt kennis en vaardigheden aangereikt hoe je als proces- en/of casusregisseur zorgcoördinatie levert in samenwerking met de leden van het huishouden, het netwerk en andere professionals die bij het huishouden zijn betrokken. Je leert het in kaart brengen van de zorgen van het huishouden, een integrale probleem- en krachtenanalyse te maken en een integraal plan voor de leden van het huishouden te maken. Daarnaast leer je de stappen voor de uitvoering van zorgcoördinatie en de monitoring van het plan.