Tarieven

Tarieven Kindertherapie

Praktijk Tuathi hanteert de volgende tarieven voor kindertherapie en daarmee direct samenhangende activiteiten. Er worden geen (extra) kosten gerekend voor materialen.

Praktijk Tuathi is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en kwaliteitsregister RBCZ. De meeste (Nederlandse) zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van kindertherapie en counseling vanuit de aanvullende zorgverzekering. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.

Kindertherapie is vrijgesteld van BTW op basis van besluit Belastingdienst BLKB2016/433M d.d. 29 maart 2016.

Kennismakingsgesprek (telefonisch) €85,00
Kindsessie €85,00
Oudergesprek (intake, evaluatie of afsluiting) €85,00
Observatie in de klas €85,00
Overleg met bij het kind betrokken professionals €85,00
Workshop voor ouders (per koppel) €65,00

Tarieven Training en Advies

Tuathi hanteert de volgende tarieven voor trainingen en advies voor professionals, of zoals vermeld in een overeenkomst of offerte.

Trainingen en advies vallen onder het BTW tarief van 21%, tenzij anders vermeld in een overeenkomst of offerte.

Activiteit Tarief
Training professionals, per dagdeel, tot 12 deelnemers (exclusief 21% BTW) €650,00
Reiskosten, per kilometer (exclusief 21% BTW) €0,36