Werkwijze

Aanmelden
Wanneer je je afvraagt of wat integratieve Kindertherapie kan betekenen voor jou of je kind dan kun je mij bellen of mailen. Samen kunnen we kijken of Integratieve Kindertherapie de juiste ondersteuning kan bieden voor je kind. 

Intake gesprek
Na aanmelding volgt een intakegesprek. Ouders ontvangen voor dit gesprek een vragenlijst welke ik uiterlijk vier dagen voor het gesprek ingevuld teruggestuurd krijg. De tevens meegestuurde behandelovereenkomst dient door beide ouders ondertekend te worden waarbij toestemming wordt gegeven om hun kind te begeleiden bij Praktijk Tuathi.
Tijdens het intakegesprek stellen we gezamenlijk vast wat de hulpvraag is, evenals de doelstelling en verwachting van de begeleiding.
De voorkeur gaat uit dat beide ouders tijdens dit gesprek aanwezig zijn. 

Sessies
Tijdens de kindsessie verken ik samen met je kind zijn of haar denk- en leefwereld. Ik onderzoek samen met hem of haar de oorzaak van de klacht(en). We kijken naar de wensen van je kind en vergroten de middelen die hij of zij ter beschikking heeft om de klacht aan te pakken. 
Een sessie duurt een uur. 
De ouders zijn niet aanwezig tijdens de sessies, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Integratieve Kindertherapeut.

Oudergesprek
Na een 5 sessies volgt weer een gesprek met beide ouders, waarbij ik mijn observaties deel en we samen bespreken of en hoe we verder gaan.In de oudergesprekken bespreek ik het verloop van de begeleiding. Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. De Integratieve Kindertherapeut houdt zich aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode.

Afronding en eindgesprek
Wanneer jullie als ouders en jullie kind het gevoel heeft weer op eigen kracht verder te kunnen, ronden we het traject af. Na de laatste sessie volgt er een eindgesprek met ouders. In dit gesprek bespreken we ook welke veranderingen jullie bij je kind hebben opgemerkt en is er ruimte voor begeleiding in het omgaan met de veranderingen van jullie kind.

Vertrouwelijkheid
Voor een zo goed mogelijk resultaat is het noodzakelijk dat al hetgeen uw kind met mij deelt vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Dat betekent dat ik zonder de toestemming van het kind geen inhoudelijke informatie kan delen met u als ouders. Uiteraard houd ik u wel op de hoogte van de ontwikkelingen die uw kind doormaakt en is uw betrokkenheid essentieel voor het slagen van het traject. Uitzonderingen op het bovenstaande kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van het kind of anderen in gevaar is. Dit wordt altijd eerst vooraf met het kind besproken.