Baarle-Nassau – Hoogstraten

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende intensieve vorm van begeleiding voor kinderen van 3 tot 13 jaar die om wat voor reden dan ook last hebben van stress, angsten, sombere gevoelens of relationele problematiek tussen kind en volwassenen of met leeftijdsgenoten. Vragen die kunnen spelen op relationeel vlak kunnen onder andere te maken hebben met terugkerende conflicten tussen kind en ouder of echtscheiding van ouders. In de omgang met leeftijdsgenoten kan het gaan om aansluiting vinden, pesten of onhandig gedrag naar anderen toe. 

Dat kinderen soms niet lekker in hun vel zitten heeft een oorzaak. Hier is aandacht voor tijdens de begeleiding. Afgestemd op de belevingswereld en interesse van uw kind onderzoeken we samen spelenderwijs wat uw kind nodig heeft om zich weer fijn te voelen. Dit doen wij middels spel, gesprek en andere creatieve middelen als tekenen en knuffels. Met ondersteuning van Kindertherapie en Counseling ontwikkelt uw kind inzicht in diens gedachten, gevoelens en gedrag en ontdekt andere mogelijkheden in zijn handelen.

Kindertherapie is gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en oplossend vermogen bij kinderen. Het doel is meer rust ervaren in contact met anderen en de thuissituatie. Kinderen komen met diverse zorgen of vragen naar de praktijk. Het kan gaan om de beleving in een sociale situatie, angst, rouwverwerking, faalangst, echtscheidingsproblemtiek. Regelmatig melden kinnderen zich vanwege problematiek op meerdere levensgebieden. Het kan dan gaan over de ontwikkeling, waarbij vragen zijn over de eigen gezondheid, beleving van de thuissituatie, school en woonomgeving. Samen met het kind kijk ik naar de oorzaak van de zorg en welke oplossing het beste bij hem of haar past. Dit vormt zich middels spel, gesprek en therapeutische interventies waarbij welbevinden en veerkracht wordt versterkt.