Voorwaarden KinderCounseling

Sessies

 • Een sessie duurt 1 uur en kost zoals beschreven onder het kopje ‘tarieven’. De sessie worden maandelijks gefactureerd.
 • Ouders zijn niet aanwezig bij de sessies, tenzij op nadrukkelijk verzoek van de Integratieve KinderCounselor.
 • Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangen ouders/verzorgers een vragenlijst en een behandelovereenkomst. Deze retourneert u ingevuld ondertekend uiterlijk vier dagen voor de intake datum. 
 • In geval van scheiding zijn beide gezaghebbende ouders verplicht toestemming te geven tot begeleiding. Door het tekenen van de behandelovereenkomst geven beide ouders toestemming om hun kind te begeleiden middels Kindertherapie, Counseling.
 • Na iedere 5e sessie met het kind volgt een (tussen)evaluatiegsprek. Hiervan kan in overleg worden afgeweken in het belang van jullie kind. In overleg met ouders wordt na 5 sessies besloten om de begeleiding voort te zetten of af te sluiten. 
 • In de oudergesprekken bespreekt de Integratieve Kindertherapeut het verloop van de begeleiding. Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. 
 • De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken. 
 • Een sessie of oudergesprek dient minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd of verzet. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

Supervisie

 • De ouders en het kind weten dat ik onder supervisie werk en zaken anoniem bespreek met de supervisor. Deze kan aanbevelingen doen ter verdere behandeling bij mij of een collega Integratieve kindertherapeut met een specialisatie.
 • De ouders en het kind weten dat de sessies en gesprekken gefilmd worden, zodat ik daar in mijn specialisatie tot kindertherapeut gebruik van kan maken ter vervanging van aantekeningen en om te leren.
 • De ouders en het kind weten dat de opnames direct gewist worden na gebruik in de opleiding.

Algemeen

 • De Integratieve Kindertherapeut is gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode en de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Het kind is de client en de integratieve kindertherapeut werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.
 • Tuathi werkt volgens de privacywet AVG. De privacyverklaring van Tuathi is op deze site terug te vinden. Bij het tekenen van de behandelovereenkomst geven ouders aan akkoord te gaan met de privacyverklaring.