Voorwaarden Kindertherapie en Counseling

Sessies

 • Een sessie duurt 1 uur en kost zoals beschreven onder het kopje ‘tarieven’. De sessie worden maandelijks gefactureerd.
 • Ouders zijn niet aanwezig tijdens de sessies, tenzij op nadrukkelijk verzoek van de Integratieve Kindertherapeut..
 • Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangen ouders/verzorgers een vragenlijst en een behandelovereenkomst. Deze retourneert u ingevuld ondertekend uiterlijk vier dagen voor de intake datum met ouders.. 
 • In geval van scheiding zijn beide gezaghebbende ouders verplicht toestemming te geven tot begeleiding. Door het tekenen van de behandelovereenkomst geven beide ouders toestemming om hun kind te begeleiden middels kindertherapie en Counseling.
 • Na iedere 5e sessie met het kind volgt een (tussen)evaluatiegsprek. Hiervan kan in overleg worden afgeweken in het belang van jullie kind. In overleg met ouders wordt na 5 sessies besloten om de begeleiding voort te zetten of af te sluiten. 
 • In de oudergesprekken bespreekt de Integratieve kindertherapeut het verloop van de begeleiding. Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. 
 • De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken. 
 • Een sessie of oudergesprek dient minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd of verzet. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Beeldmateriaal

 • Ouders en het kind weten dat de sessies en gesprekken gefilmd kunnen worden, zodat ik daar gebruik van kan maken tijdens intervisie ter reflectie om mij verder te ontwikkelen als kindertherapeut.
 • Ouders en het kind weten dat de opnames direct gewist worden na gebruik van deze reflectie. 

Algemeen

 • De Integratieve Kindertherapeut is gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode en de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Het kind is de cliënt en de Integratieve kindertherapeut werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.
 • Tuathi werkt volgens de privacywet AVG. De privacyverklaring van Tuathi is op deze site terug te vinden. Bij het tekenen van de behandelovereenkomst geven ouders aan akkoord te gaan met de privacyverklaring