Training professionals

Education is the most powerful weapon
which you can use tot change the world

-Nelson Mandela-

Tuathi ondersteunt professionals met advies en trainingen op de aandachtsgebieden communicatie, 1Gezin1Plan en de GIZ-methodiek.
Dit doe ik onder andere middels inspirerende, interactieve interventies waarbij theorie wordt vertaald naar jullie praktijk.
Ik verzorg dit voor professionals en vrijwilligers die werken met mensen van 0 tot 100 jaar met als specialisatie kwetsbare doelgroepen.

Training communicatie

Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met jeugd en gezinnen zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, gezondheidszorg, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

Altijd maatwerk

Trainingen in groepen vanaf vijf personen

Individuele aandacht

Transfer naar eigen praktijk

Interactief

De training is modulair opgebouwd uit gesprekstechnieken waarmee je communicatie effectief, samenwerkingsgericht en resultaatgericht in kunt zetten. Afhankelijk van jullie leerwensen kun je één of meer modules volgen. Het niveau van de training wordt afgestemd op de gesprekstechnieken die u nodig heeft in uw werk en de leerwensen van de deelnemers.

 • Waarom communiceren we zoals we communiceren; stress begrijpen
 • Waarom we wel of niet veranderen; motivatie begrijpen
 • Waarom we doen zoals we doen; motivatie vergroten
 • Hoe we omgaan met emoties tijdens het gesprek; meta-communicatie
 • Hoe we zorgen delen; zorgverkennend gesprek
 • Hoe we grenzen stellen; grensstellend gesprek

Na deelname aan deze modules zijn de volgende vaardigheden vergroot

 • De betrokkenen weet je te motiveren en in zijn kracht te zetten
 • Emoties van zichzelf en de klant hanteren tijdens het gesprek
 • Aan de klant een objectieve en concrete beschrijving van het waargenomen gedrag geven
 • Zorgen delen met de betrokkenen
 • Betrokkenen toeleiden naar hulp
 

Andere trainingen

Training 1Gezin1Plan1Regisseur

In de training 1Gezin1Plan1regisseur wordt kennis en vaardigheden aangereikt hoe je als regisseur proces- en/of casusregie levert en zorgt voor het in kaart brengen van de problematiek van het huishouden, een integrale probleemanalyse en een integraal plan voor de leden van het huishouden, voor de uitvoering en de evaluatie van dit plan. Dit doe je samen met de leden van het huishouden, het netwerk en andere professionals die bij het huishouden zijn betrokken.

Training GIZ methodiek

De GIZ (Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoeften) methodiek helpt professionals die werken met kinderen en gezinnen om samen met hen de zorgbehoeften van het kind en gezin in kaart te brengen. Daarna wordt bepaald welke ondersteuning het beste past bij de situatie. De methodiek is tevens geschikt voor monitoring en evaluatie waardoor doelgericht en resultaatgericht gewerkt wordt. Door de GIZ verloopt het gesprek op een motiverende, niet-beoordelende en gestructureerde manier waarbij autonomie, competentie en verbondenheid versterkt wordt..