Aanbod voor leerkrachten

Kinderen zijn niet lastig

Kinderen zijn verschillend

Dat is best lastig

Als leerkracht heb je allemaal te maken met moeilijk gedrag van een leerling. Het gaat dan om lastig gedrag voor jou als leerkracht, maar ook voor de leerling zelf en voor andere leerlingen. Geen kind komt naar school met het idee om die dag eens flink dwars te liggen en het jou als leerkracht moeilijk te maken.
Toch komt dit desondanks wel voor. Kinderen communiceren met hun gedrag en laten zien hoe zij zich voelen. Wanneer je dit ‘dwarse’ gedrag wilt beïnvloeden en veranderen, lukt dit enkel als je onderzoekt waar het aan ligt.
In themabijeenkomsten is hier aandacht voor. Al naar behoefte kunnen onderstaande thema’s kunnen aan bod komen. 

 

  • Hoe versterk je motivatie bij een leerling?
  • Hoe vergroot je een gevoel van eigen verantwoordelijkheid bij een leerling?
  • Hoe bespreek ik zorgen met een leerling zonder een verwijt te maken?
  • Hoe ga ik om met verschillen in behoeften en wensen van leerlingen?
  • Hoe maak ik samen met de leerling een plan van aanpak die aansluit bij de leerling?
  • Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen van een leerling? 
  • Welke invloed heeft mijn eigen handelen op het gedrag van een leerling? 

Wanneer je als leerkracht uit het primair onderwijs vragen hebt hoe om te gaan met kinderen met specifiek gedrag kan Coaching-on-the-spot ondersteuning bieden. Samen met de leerkracht ga ik op zoek naar een passende manier van ondersteunen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te stimuleren.  Bovengenoemde onderwerpen kunnen aan bod komen tijdens Coaching-on-the-Spot.