Oudertraining

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

Je wil gewoon een gelukkig gezin waarin je kind gelukkig opgroeit. Je doet je uiterste best om een goede sfeer in huis te creëren maar op één of andere manier loopt het niet zoals je hoopt.
Luistert je kind niet altijd naar je of heb je discussies met hoogoplopende emoties? Is je kind snel boos of verdrietig en vraag je je af hoe je hem hierin kunt steunen? Houdt je kind zich niet altijd aan de regels?
Dan kan een oudercursus meer inzicht geven in het gedrag van jouw kind en jouw rol als ouder. In de oudercursus bespreken we voor welke uitdagingen jouw kind staat en daarmee ook waar jij als ouder voor staat.
Tijdens de oudercursus worden de volgende thema’s besproken:

  • Contact maken met je kind
  • Omgaan met emoties zoals angst, boosheid en verdriet
  • De beschermer van je kind, wat kun je ermee?
  • Waarden en normen binnen de opvoeding
  • Aandacht vragen en zeuren 

De oudercursus betreft 5 avonden. De groep bestaat uit maximaal 8 ouders.
De oudercursus is een geschikte manier om meer te weten te komen over verschillende opvoedthema ‘s én om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Vaak is dat laatste erg waardevol, je komt in contact met andere ouders en leert op die manier van elkaar.