KinderCounseling

Door meer inzicht in gedachten, gevoelens en gedrag te ontwikkelen, kan het kind zijn handelen veranderen

Wanneer een kind uit balans is geraakt om wat voor reden dan ook, dan kunnen faalangst, slaap- en/of gedragsproblemen ontstaan of kunnen kinderen minder positief over zichzelf zijn. 

Tijdens Counseling zetten we nog meer dan bij Coaching de nadruk op het versterken van de zelfjes om het kind te versterken.

Zelfkennis

Zelfrespect

Zelfvertrouwen

Zelfliefde

Zelfbeschikking

Zelfstandigheid

Zelfverwerkelijking

Samen met het kind onderzoek ik welke hulpbronnen hij of zij in zichzelf en in zijn omgeving in kan zetten om beter met zijn of haar probleem om te gaan. 

De nadruk ligt op kwaliteiten van het kind, wat wél goed gaat om van daaruit te komen tot oplossingen voor het probleem. 

Het resultaat is dat de angst, de pijn of het verdriet plaats maakt voor zelfvertrouwen waardoor het kind weer in zijn kracht komt te staan en meer plezier krijgt in de dingen die hij of zij doet. 

In 5 tot 15 sessies ga ik samen met het kind middels spel en gesprek op zoek naar belemmeringen en mogelijkheden van het kind om zich weer gelukkig te voelen.