Kindercounseling en kindertherapie

Door meer inzicht in gedachten, gevoelens en gedrag te ontwikkelen, kan het kind zijn handelen veranderen

Kindercounseling
Wanneer een kind uit balans is geraakt om wat voor reden dan ook, dan kunnen faalangst, slaap- en/of gedragsproblemen ontstaan of kunnen kinderen minder positief over zichzelf zijn. Tijdens Counseling leg ik de nadruk op het vergroten van de zelfjes om het kind te versterken

Zelfkennis

Zelfrespect

Zelfvertrouwen

Zelfliefde

Zelfbeschikking

Zelfstandigheid

Zelfverwerkelijking

Samen met het kind onderzoek ik welke hulpbronnen hij of zij in zichzelf en in diens omgeving in kan zetten om beter met zijn of haar probleem om te gaan. 

De nadruk ligt op kwaliteiten van het kind en het vergroten hiervan en wat wél goed gaat om van daaruit te komen tot oplossingen voor het probleem. Het resultaat is dat angst, pijn of verdriet plaats maakt voor zelfvertrouwen waardoor het kind weer in zijn kracht komt te staan en meer plezier krijgt in de dingen die hij of zij doet. In 5 tot 15 sessies ga ik samen met het kind middels spel en gesprek op zoek naar belemmeringen en mogelijkheden van het kind om zich weer gelukkig te voelen. 

Kindertherapie
Wanneer een kind iets mee heeft gemaakt, groot of klein, kan dit (onbewust) een grote impact hebben op het dagelijks leven. Na een stressvolle gebeurtenis kunnen allerlei gevoelens opspelen zoals gevoel van verdriet, angst, verdooft, geschokt, gefrustreerd, schuld. Sommige ervaringen zijn zo heftig dat zelf het leven van een kind helemaal ontregelt wordt. Dan kan Integratieve Kindertherapie helpen. Middels therapeutische interventies verminderen klachten en wordt deze beter hanteerbaar. De therapie mocht zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op zijn plek in het gezin en zijn relaties met de buitenwereld. Het doel van kindertherapie is dat het kind grip krijgt over datgene waar hij last van heeft en ontdekt welke keuzemogelijkheden hij of zij heeft. 

Wanneer Kindertherapie nodig is zal tevens aandacht zijn voor aspecten die ik binnen Counseling aanbiedt om zelfvertrouwen en inzicht te vergroten. 

Telefoon – WhatsApp: +31(0)6 43 47 49 20 – mail: info@tuathi.nl 
Adres: Hoogstratensebaan 93, 5114 AK Castelré (Baarle Nassau)