Aanbod voor ouders

Ouderbegeleiding

Als je kind niet lekker in je vel zit, komt er veel op je af als ouder. Er komen vragen boven over het gedrag van je kind, het ouderschap en hoe je thuis de situatie kunt verbeteren. Soms is het goed even stil te staan wanneer je gedrag van je kind niet goed kunt plaatsen of wil weten hoe je hier het beste op kunt reageren. Ouderbegeleiding kan dan helpen om meer inzicht in het gedrag van je kind en jouw rol als ouder te krijgen. 

Themabijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomst staat een thema centraal zoals omgaan met boosheid en conflicten, angst of pesten. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over het thema. Daarnaast is het doel van deze bijeenkomst om ouders met elkaar in contact te brengen en om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Oudertraining

Tijdens de oudertraining krijg je meer inzicht in het gedrag van jouw kind en jouw rol als ouder. Aan bod komen de uitdagingen waar jouw kind staat en daarmee ook waar jij als ouder voor staat. Diverse thema’s worden in 5 bijeenkomsten besproken.