Aanbod voor ouders

Ouderbegeleiding 
Als je kind niet lekker in je vel zit, komt er veel op je af als ouder. Ouderbegeleiding kan dan helpen om meer inzicht in het gedrag van je kind en jouw rol als ouder te krijgen.

Themabijaankomsten
Tijdens de bijeenkomst staan thema’s centraal zoals omgaan met boosheid en conflicten, angst of pesten. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven en ervaring uitgewisseld. 

Oudertraining
Tijdens de oudertraining krijg je meer inzicht in het gedrag van jouw kind en jouw rol als ouder. Aan bod komen de uitdagingen waar jouw kind voor staat en daarmee ook waar jij als ouder voor staat.