Begeleiding van kinderen van 4 tot 13 jaar

KinderCoaching

Het kind (her)ontdekt en ontplooit zijn mogelijkheden, talenten en vaardigheden. 
Soms kunnen kinderen wel wat extra hulp gebruiken waneer zij om welke reden dan ook niet lekker in hun vel zitten. 
Heeft jouw zoon of dochter nare gevoelens, vervelende gedachten of onhandig gedrag en heeft hij of zij daar last van? Dan kan Integratieve KinderCoaching net dat steuntje in de rug zijn.

KinderCounseling

Door meer inzicht in gedachten, gevoelens en gedrag te ontwikkelen, kan het kind zijn handelen veranderen. Wanneer een kind uit balans is geraakt doordat hij iets op een bepaalde manier voelt of heeft meegemaakt kan faalangst, slaap of gedragsproblemen ontstaan of kunnen kinderen minder positief over zichzelf zijn. Bij KinderCounseling ligt het accent nog meer op het versterken van het zelfvertrouwen en vergroten van het zelfinzicht.

BrusjesCoaching

Maken je kinderen heel vaak ruzie en voel jij je als ouder steeds een politieagent? Vragen ze steeds om jouw aandacht en kom je nergens meer aan toe? Tijdens BrusjesCoaching leren broertjes en zusjes op een andere manier naar elkaar kijken en met elkaar omgaan.