Begeleiding van kinderen van 4 tot 13 jaar

               Kindertherapie en counseling

Je kind (her)ontdekt en ontplooit zijn of haar mogelijkheden, talenten en vaardigheden. Soms kunnen kinderen wel wat extra hulp gebruiken wanneer zij om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten. 

Door meer inzicht in gedachten, gevoelens en gedrag te ontwikkelen, kan het kind zijn handelen veranderen. Wanneer een kind uit balans is geraakt doordat hij of zij iets op een bepaalde manier voelt of heeft meegemaakt kan faalangst, slaap of gedragsproblemen ontstaan of kunnen kinderen minder positief over zichzelf zijn. Tijdens de kindertherapie ligt het accent op het versterken van het zelfvertrouwen, vergroten van zelfinzicht en doen waar je kind gelukkig van wordt! Meer weten over kindertherapie en counseling? 

       BrusjesCoaching

Maken je kinderen heel vaak ruzie en voel jij je als ouder steeds een politieagent? Vragen ze steeds om jouw aandacht en kom je nergens meer aan toe? 

Tijdens BrusjesCoaching leren broertjes en zusjes op een andere manier naar elkaar kijken en met elkaar omgaan. Het is een vorm van mediation waardoor de relatie tussen hen verbetert.