Aanbod voor professionals

Coaching-on-the-spot
voor de leerkracht

Wanneer je als leerkracht uit het primair onderwijs vragen hebt hoe om te gaan met kinderen met specifiek gedrag kan Coaching-on-the-spot ondersteuning bieden. Samen met de leerkracht ga ik op zoek naar een passende manier van ondersteunen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Themabijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomst staat een thema centraal over de sociaal emotionele ontwikkeling zoals het versterken van motivatie en het vergroten van het zelfvertrouwen. Ook worden er themabijeenkomsten over zichtbaar ‘lastig’ gedrag zoals omgaan met boosheid en conflicten, angst of pesten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over het thema en ervaringen tussen leerkrachten uitgewisseld.

Training voor zorgprofessionals

Tuathi biedt verschillende trainingen aan voor onderwijs, jeugdhulp en (jeugd)gezondheidszorg. De trainingen zijn gericht de communicatie met ouder en kind. Centraal staat hierin het vergroten van zelfregie, het bespreekbaar maken van krachten en zorgen en doelgericht werken aan gedragsverandering.