Aanbod voor professionals

Coaching-on-the-spot voor de leerkracht 
Wanneer je als leerkracht uit het primair onderwijs vragen hebt hoe om te gaan met kinderen met specifiek gedrag kan Coaching-on-the-spot ondersteuning bieden. Samen met de leerkracht ga ik op zoek naar een passende manier van ondersteunen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Themabijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomst staat een thema centraal over de sociaal emotionele ontwikkeling  Themabijeenkomsten zijn interactief. Er is een mix tussen informatie die aangeboden, werkvormen, en  het uitwisselen tussen leerkrachten. 

Training voor professionals in het sociaal domein 
Tuathi biedt trainingen aan voor onderwijs, jeugdhulp en (jeugd)gezondheidszorg. Hierbij staat de communicatie centraal met volwassene en kind. Centraal staat hierin het vergroten van zelfregie, het bespreekbaar maken van krachten en zorgen en doelgericht werken aan gedragsverandering.